Erik Wer­ner, ho­tell­ar­be­ta­re, Tvåå­ker:

Hallands Nyheter - - Nyheter -

– Jag är med­ve­ten om att det kall­las för en oturs­dag och kän­ner till an­nan, gam­mal skrock ock­så. Lus­tigt att du just be­ställ­de 13 piz­zor till fot­bollsla­get… – Ja, men om ni in­te ha­de va­rit här så ha­de jag nog in­te tänkt på det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.