To­tal­stopp ef­ter fle­ra olyc­kor

Hallands Nyheter - - Nyheter - HN/HP/GP

Fle­ra olyc­kor in­träf­fa­de på E6 un­der tors­dags­mor­go­nen. Un­der någ­ra tim­mar var det to­tal­stopp vid Slö­inge.

Kloc­kan 06.26 på tors­dags­mor­go­nen fick en last­bil sladd på E6 mel­lan Slö­inge och He­berg. For­do­net ham­na­de ef­ter det tvärs över väg­ba­nan, till­sam­mans med en mängd skräp, och bloc­ke­ra­de tra­fi­ken.

– Det är en drag­bil med trai­ler som fått sladd. Den står på hju­len men kan in­te ta sig där­i­från, sä­ger po­li­sens pressta­les­man Tho­mas Fuxborg.

”Det är en drag­bil med trai­ler som fått sladd”

THO­MAS FUXBORG po­li­sens pressta­les­man

BÄRGNINGSARBETET TOG fle­ra tim­mar, en­ligt Fuxborg, och det råd­de långa kö­er för­bi olycks­plat­sen. Därför led­des tra­fi­ken om vid Tra­fik­plats Slö­inge in på gam­la E6 och vi­da­re norrut.

Kloc­kan 09.11 med­de­la­de Tra­fik­ver­ket att vägen åter var öp­pen för tra­fik. Ing­en per­son ska­da­des vid olyc­kan.

Kloc­kan 08.19 in­träf­fa­de en ny olyc­ka – po­lis lar­ma­des om att en bil vol­tat vid Värö­tun­neln, norr om Vis­kan ut­an­för Var­berg.

– Det har hänt i Ås­klos­ter, på E6 i norr­gå­en­de rikt­ning, sä­ger Tho­mas Fuxborg, pressta­les­per­son vid po­li­sen i re­gi­on Väst.

Or­sa­ken bakom olyc­kan är oklar, en­ligt rädd­nings­tjäns­ten. När de kom fram till plat­sen ha­de fö­ra­ren tagit sig ur bi­len på egen hand.

– Det var en per­son­bil som kör­de av vägen av oklar an­led­ning. Den stod ute på en åker och tra­fi­ken flöt på nor­malt. Olyc­kan på­ver­ka­de in­te tra­fi­ken, sä­ger Peter Karl­borg, in­re be­fäl vid rädd­nings­tjäns­ten Hal­land.

SAM­TI­DIGT IN­TRÄF­FA­DE en olyc­ka på E6 strax norr om Kvi­bil­le-av­far­ten, i sö­der­gå­en­de rikt­ning.

En last­bil och en per­son­bil ha­de en mind­re sam­man­stöt­ning. Vägen blev del­vis av­stängd i sam­band med ar­be­tet då per­son­bi­len fick bär­gas. Ing­en ska ha bli­vit ska­dad.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.