Tung last­bil för­bjuds på Snap­parp öst­ra

Hallands Nyheter - - Nyheter -

SNAP­PARP: Last­bi­lar med total­vikt över 3,5 ton för­bjuds nu på rast­plat­sen Snap­parp öst­ra. Så sked­de i fjol på Snap­parp väst­ra med hän­vis­ning till att höjd­hind­ret där of­ta blev påkört av tunga last­bi­lar med dy­ra re­pa­ra­tio­ner som följd.

Nå­gon mo­ti­ve­ring har Tra­fik­ver­ket in­te gi­vit den­na gång. Ba­ra att man vill kom­plet­te­ra höjd­be­gräns­ning­en med ett för­bud mot tung last­bil och att ver­ket ar­be­tar med att se över al­la rast­plat­ser på E6/E20. Läns­sty­rel­sen sä­ger ja till för­bu­det, som trä­der i kraft den 26 ok­to­ber.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.