Li­te om: To­ny Ma­ni­e­ri

Hallands Nyheter - - Falkenberg -

* Född 1960 i Silvåk­ra i Skå­ne och nu­me­ra bo­en­de i Malmö. Han har ar­be­tat som författare, se­ri­e­teck­na­re, il­lust­ra­tör och mu­si­ker. To­ny har dels skri­vit fy­ra dec­ka­re för vux­na och dels en hel del barn- och ung­doms­böc­ker. Som se­ri­e­teck­na­re gjor­de han Ståk­kålms-rin­go för Kvälls­pos­ten un­der åren 1985-1999. * Ma­ni­e­ri har även va­rit verk­sam som mu­si­ker i ban­den The Mo­derns och Ja­pop.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.