Tren­den med glu­ten­fritt ger fler müs­li­sor­ter

Hallands Nyheter - - Konsument -

Hav­re­gryn av rätt ka­rak­tär och mängd an­sågs nöd­vän­digt. Müs­livin­nar­na kom un­dan än­då. Det­ta tack va­re bland­ning­ar som föll Kon­su­ment­pa­ne­len i sma­ken.

TEST:

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.