DRYCK

Hallands Nyheter - - Resor -

Ma­rie Oskarsson är vin- och dryc­kes­ex­pert. Hon pro­var al­la pro­duk­ter i Sys­tem­bo­la­gets sor­ti­ment och gör ett ur­val av dem som är bäst just nu. Det eko­lo­gis­ka sor­ti­men­tet fort­sat­ter att vaxa, aven om det fort­fa­ran­de har sina luc­kor. Har ar na­g­ra eko­lo­gis­ka vi­ner och ol fran de se­nas­te ma­na­der­nas slapp.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.