GÖ­TE­BORGS NYA STARKPILSNER

Hallands Nyheter - - Resor -

22 kr | 50 cl | 5,7 % | SB 81881 | Sve­ri­ge | Gö­te­borgs Stad | Eko­lo­gisk | 6/10

När du in­te rik­tigt vet vad du vill ha för vin till ma­ten finns det ett tryggt val: Ett gott öl, som den­na fi­na pils­ner med ty­pisk doft av ljust bröd och hum­le, brän­da piz­za­kan­ter och apel­sin. Fram med sil­len ba­ra! El­ler li­te rev­bens­spjäll. Allt sma­kar bra till.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.