Be­mär­kel­se­da­gen

Hallands Nyheter - - Resor -

I dag är det fre­da­gen den 13:e. Ge­nom lång­fre­da­gens in­ver­kan i det krist­na sam­häl­let har fre­da­gen kom­mit att ses som en oturs­dag, sär­skilt i kom­bi­na­tion med olyck­s­ta­let 13. Å and­ra si­dan in­fal­ler i dag ock­så in­ter­na­tio­nel­la skep­ti­ker­da­gen. Det är en hög­tids­dag för al­la som hyl­lar ve­ri­e­fi­er­ba­ra fak­ta och krä­ver be­vis in­nan de kö­per ett på­stå­en­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.