Hoc­key­spe­la­re kol­lap­sa­de un­der tal

Hallands Nyheter - - Sport - GÖ­RAN SUND­BERG/TT

Djur­gårds­le­gen­da­ren och Sö­der­täl­jes trä­na­re Nichlas Falk föll plöts­ligt ihop när han höll sitt tack­tal i sam­band med att hans trö­ja num­mer 16 skul­le pen­sio­ne­ras in­för Shl-mat­chen Djur­går­den–fär­je­stad.

Det blev all­de­les tyst bland oro­li­ga åskå­da­re på Ho­vet när Falk föll bak­läng­es på den ut­rul­la­de rö­da mat­tan på isen, men han fick hjälp, res­te sig och sa­de kvickt: – Oj, vil­ken youtu­be-grej! Ce­re­mo­nin av­slu­ta­des se­dan, men när allt var klart och han steg av isen föll han ihop på nytt. Han fick hjälp av me­di­cinsk per­so­nal och kvick­na­de till på nytt, men för­des till sjuk­hus för vi­da­re un­der­sök­ning.

– Det hand­lar om ett klas­siskt blod­trycks­fall. Jag har en häls­ning från Nichlas att han mår bra, han är på väg i am­bu­lans för att kol­la upp det här, sa­de Djur­går­dens lag­lä­ka­re Bengt Gustafs­son i en pa­u­sin­ter­vju.

Falk är Djur­går­dens mes­te spe­la­re ge­nom ti­der­na med 751 mat­cher un­der 16 sä­song­er, 1995–2011.

Han har haft hek­tis­ka da­gar den här vec­kan. Falk flyt­ta­des upp från as­si­ste­ran­de till an­sva­rig trä­na­re för hoc­key­all­svens­ka jum­bo­la­get Sö­der­täl­je i tis­dags se­dan Mats Wal­tin spar­kats från trä­nar­pos­ten. I sin förs­ta match som an­sva­rig i ons­dags bor­ta mot topp­la­get Mo­do fick Falk en flygande start med seger, Sö­der­täl­jes förs­ta i höst.

Sö­der­täl­je spe­lar på nytt på fre­da­gen mot Os­kars­hamn på hem­ma­plan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.