För­re mål­vak­ten ta­lar ut om sin de­pres­sion

Hallands Nyheter - - Sport -

FOT­BOLL: Ti­di­ga­re Li­ver­pool­mål­vak­ten Chris Kirk­land la­de hands­kar­na på hyl­lan för­ra året. I en in­ter­vju med The Gu­ar­di­an be­rät­tar nu 36-åring­en att en de­pres­sion var an­led­ning­en.

En de­pres­sion så pass all­var­lig att själv­mordstan­kar fanns.

– Jag var oro­lig hur nä­ra jag var näs­ta steg. Därför in­såg jag att jag be­höv­de sluta, sa­de Kirk­land till tid­ning­en.

Nu uppmanar Kirk­land and­ra i en lik­nan­de sits att ock­så ta­la ut.

– Jag vill att and­ra spe­la­re ska ve­ta att det gäl­ler att pra­ta. Jag såg ald­rig nå­gon väg ut för­rän jag bör­ja­de pra­ta om det. Det fanns en räds­la. Men väl när man bör­jar pra­ta, det är då man kan hjäl­pa sig själv och sin fa­milj.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.