LIL­LA SPELSKOLAN

Hallands Nyheter - - Sport -

AL­LA ÄR OLI­KA Vä­der, vind och ytt­re för­hål­lan­den på­ver­kar så klart hur fort häs­tar­na spring­er. Vis­sa häs­tar han­te­rar svå­ra för­ut­sätt­ning­ar bätt­re än and­ra.

MED EL­LER UT­AN SKOR Regn och snö gör of­tast ba­nor­na tung­sprung­na. På vis­sa ba­nor i Norr­land täv­lar man ock­så på vin­ter­ba­na/is­ba­na un­der vin­tern. På vin­tern be­hö­ver dess­utom de fles­ta häs­tar täv­la med skor och of­ta ock­så med brodd. Att ryc­ka skor­na, att lå­ta häs­ten täv­la bar­fo­ta, kan ha stor på­ver­kan på vis­sa häs­tar. När en trä­na­re ryc­ker skor­na på en häst för förs­ta gång­en kan det va­ra bra att va­ra med på no­ter­na som spe­la­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.