VEC­KANS NYCK­LAR

Hallands Nyheter - - Sport -

Re­ad­ly Ex­press

(V75-6) har sam­ma lä­ge som se­nast och det bör lö­sa sig på ett lik­nan­de sätt. Han hit­tar ut ti­digt och körs till spets. Där­i­från är det toppchans, en myc­ket stark spik. Mon­té-sm (V75-2) hål­ler hög klass men det bör än­då hand­la om du­on Nan­tuc­ket och Can­dor Hall. Två myc­ket star­ka häs­tar som bör va­ra snäp­pet vas­sa­re än öv­ri­ga. Part Nan Ang­e­len

(V75-7) såg li­te seg ut i come­bac­ken se­nast och går sä­kert fram­åt. Nu har han då­ligt lä­ge och står sten­hårt in­ne i lop­pet. Han får det tufft här. SPIK LÅS AV­SLAG

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.