Jul­bord på Sjö­ma­ga­si­net med över­natt­ning.

Hallands Nyheter - - Ledare -

Sjö­ma­ga­si­net väl­kom­nar er till ett klas­siskt jul­bord, rå­gat med tra­di­tio­nel­la läc­ker­he­ter och hem­la­ga­de de­li­ka­tes­ser. Med eld i öppna spi­sen och ljuv­li­ga dof­ter från kö­ket er­bjuds en oslag­bar at­mo­sfär! Här väl­kom­nas du av Ulf Wag­ner och Gustav Trä­gårdh med per­so­nal till ett hus fyllt av jul­stäm­ning. Med Nyt­ta & Nö­je be­ta­lar du en­dast 1 390kr/p (ord pris 1 993kr). Er­bju­dan­det gäl­ler med an­komst 26 alt 27 nov samt 3 alt 4 dec och i mån av plats. I pri­set in­går över­natt­ning i ett dub­bel­rum hos Ho­tel Wa­ter­front, jul­bord in­klu­si­ve väl­komst­glögg på Sjö­ma­ga­si­net från kl 18.30 samt en här­lig jul­klappskas­se (1 kas­se per rum).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.