Följ med till Jok­k­mokk på folk­fest!

Hallands Nyheter - - Ledare -

I feb­ru­a­ri bju­der lil­la Jok­k­mokk in till en här­lig folk­fest! Den sa­mis­ka kul­tu­ren vi­sar stolt upp ett ma­ka­löst vin­ter­vac­kert land­skap. Vi fly­ger från Land­vet­ter till Lu­leå, har en hel­dag på Jok­k­mok­ks Mark­nad och åker även för att se Snöslot­tet i Ke­mi, Fin­land, en ma­ka­lös ”bygg­nad” gjord av snö. Vi ser ock­så världs­be­röm­da Tre­e­ho­tel med ho­tell­rum i trä­den, får lä­ra mer hur Sve­ri­ge fun­ge­ra­de un­der krigs­tid och gå på lykt­vand­ring i Gam­mel­stads Kyrk­by. Kanske får vi även upp­le­va det ma­gis­ka norr­ske­net! 9 980 kr/per­son. Avre­sa från Gö­te­borg 31 ja­nu­a­ri 2018.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.