Elekt­ro­nik stals vid in­brott i fri­tids­hus

Hallands Nyheter - - Varberg -

VAR­BERG: Nå­gon gång mel­lan 25 och 26 ok­to­ber ska nå­gon ha bru­tit sig in i ett fri­tids­hus i Apel­vi­ken.

När ägar­na kom dit var ett föns­ter till var­dags­rum­met upp­bru­tet och tv, da­tor och mo­bil­te­le­fon var stul­na. Det finns inga vitt­nesupp­gif­ter.

Po­li­sens tek­ni­ker har va­rit på plats. Hän­del­sen är po­li­san­mäld som stöld ge­nom in­brott, men det finns i nu­lä­get ing­en miss­tänkt för brot­tet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.