Fis­ka­re har be­stu­lits på si­na hum­mer­ti­nor

Hallands Nyheter - - Varberg -

VAR­BERG: En fis­ka­re har an­mält att hans hum­mer- och krabb­ti­nor har bli­vit stul­na. Det ska ha hänt nå­gon gång mel­lan 25 och 27 ok­to­ber i grun­det Klå­bäck ut­an­för Var­bergs kust.

To­talt ska ti­nor­na va­rit vär­da 15 000 kro­nor.

Hän­del­sen är po­li­san­mäld som stöld och det finns i nu­lä­get ing­en miss­tänkt för brot­tet.

KONCENTRATION. Tu­va Schough an­vän­der en tälj­häst för att for­ma en katt­lek­sak i trä. Ke­vin Häs­sel­gren är ock­så i full gång med ska­pan­det.

STÖLDBEGÄRLIGT. En fis­ka­re har an­mält att han fått si­na hum­mer­ti­nor stul­na ut­an­för Var­berg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.