Okän­da gär­nings­män bröt sig in i ga­rage

Hallands Nyheter - - Varberg -

VEDDIGE: En bo­en­de i Veddige har an­mält att nå­gon ta­git sig in i hens ga­rage. Det upp­täck­tes ge­nom att häng­lå­set var upp­bru­tet.

In­ne i ga­ra­get har en el­ler fle­ra okän­da gär­nings­män även kros­sat ru­tan på mål­sä­gan­dens bil och ta­git sig in i det.

Tio styc­ken fäl­gar till bi­len har stu­lits. Hän­del­sen är po­li­san­mäld som stöld ge­nom in­brott.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.