Man miss­tänkt för stöld av mo­bil­te­le­fon

Hallands Nyheter - - Varberg -

VAR­BERG: Nat­ten mel­lan lör­dag och sön­dag har en kvin­na i 20-års­ål­dern an­mält att hon bli­vit av med sin mo­bil­te­le­fon in­ne på Oscars Ni­teclub i Var­berg.

Ge­nom över­vak­nings­film har man lyc­kats identifiera en man i sam­ma ål­der som miss­tänks för att ha ta­git te­le­fo­nen från hen­ne. Han är miss­tänkt för grov stöld.

Att det ru­bri­ce­ras som grovt be­ror på att hon ha­de mo­bi­len på sig när den blev stu­len.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.