Last­bil och per­son­bil kroc­ka­de på väg 850

Hallands Nyheter - - Varberg -

VÄRÖBACKA: Vid 14-ti­den på mån­da­gen in­träf­fa­de en tra­fi­ko­lyc­ka på In­du­stri­vä­gen på väg 850 i Väröbacka. En per­son­bil och en last­bil kroc­ka­de från si­dan.

En­ligt rädd­nings­tjäns­ten blev fö­rar­na choc­ka­de men ing­en av dem ska­da­des fy­siskt. Tra­fi­ken fick di­ri­ge­ras väx­el­vis un­der en pe­ri­od.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.