Man som ”bors­ta­de sand” dömd för ofre­dan­de

Hallands Nyheter - - Nyheter -

HALM­STAD: Halm­stad­bon vil­le en­ligt egen ut­sa­go in­te kö­ra hem i blö­ta byx­or, så han tog av sig dem och sat­te sig på en stub­be för att ”bors­ta av sig san­den” från krop­pen.

Två kvin­nor och en flic­ka blev vitt­ne till hur 68-åring­en, i stäl­let för att bors­ta av san­den, ona­ne­ra­de fram­för dem. Han ska dess­utom ha spänt ögo­nen i dem.

68-åring­en ska se­dan ha för­sökt springa från plat­sen när kvin­nor­na lar­ma­de po­li­sen, men han hölls kvar av den 15-åri­ga flic­kans pap­pa.

I för­hör för­ne­kar 68-åring­en att han skul­le ha ta­git på sig själv fram­för kvin­nor­na, och häv­da­de att han dess­utom be­fann sig på na­ken­ba­det.

Var­ken kvin­nor­na el­ler tings­rät­ten höll med. Man­nen döm­des för sex­u­ellt ofre­dan­de, och ska be­ta­la dags­bö­ter på 100 á 50 kro­nor. Han ska dess­utom be­ta­la ett ska­de­stånd till kvin­nor­na på 3 000 kro­nor var­de­ra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.