Kas­ta­de sten mot 80-årig kvin­nas hus

Hallands Nyheter - - Falkenberg -

FAL­KEN­BERG: En kvin­na i 80-års­ål­dern har gjort en po­li­san­mä­lan om ska­de­gö­rel­se. I hel­gen ska fle­ra ung­do­mar ta­git sig in i hen­nes träd­gård på Sten­falks­vä­gen och kas­tat sten mot hen­nes bo­stad.

Det ska ha re­sul­te­rat i ska­dor på pa­ne­len. Dess­utom har ung­do­mar­na kas­tat sten på hen­nes bil som för­stört lac­ken.

Po­li­sen kän­ner till att det rör sig myc­ket ung­do­mar i om­rå­det men i nu­lä­get finns inga miss­tänk­ta.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.