Ener­giskog ut­med Sand­dy­ne­vä­gen

Hallands Nyheter - - Falkenberg -

FAL­KEN­BERG: En kom­mu­nin­vå­na­re som är bo­satt på Blå­mussle­vä­gen vill att Fal­ken­bergs kom­mun ska plan­te­ra en zon med ener­giskog kom­plet­te­rad med ex­em­pel­vis körs­bär och lind för att be­sö­ka­re som åker bil, cyklar el­ler går ut­med Sand­dy­ne­vä­gen ska få ett mer till­ta­lan­de in­tryck av om­giv­ning­ar­na än i dag.

Sko­gen skul­le skil­ja in­du­stri­om­rå­det från bo­stads­om­rå­det och på så sätt ska­pa en bätt­re mil­jö för bo­en­de i om­rå­det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.