Vak­na­de med in­brotts­tju­var i hu­set

Hallands Nyheter - - Falkenberg -

FAL­KEN­BERG: Nat­ten till sön­da­gen vak­na­de plöts­ligt den 47-åri­ge man­nen, bo­en­des ut­an­för Fal­ken­berg, av en smäll. När han tit­ta­de upp från säng­en fick han syn på två mörk­kläd­da gär­nings­män.

När de i sin tur såg man­nen läm­na­de de kvickt bo­sta­den och kör­de iväg med en bil. Man­nen kun­de in­te hit­ta sin mo­bil och tving­a­des springa till en kom­pis för att lar­ma om in­brot­tet.

De båda gär­nings­män­nen har gått in ge­nom en­tré­dör­ren som stod olåst. Man­nen vak­na­de tro­ligt­vis av att in­brotts­tju­var­na tap­pa­de nå­got in­ne i bo­sta­den. Det är oklart vad de fått med sig för­u­tom en mo­bil­te­le­fon och ett par ar­bets­klä­der med nyck­lar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.