Man ”hjälp­te” pro­sti­tu­e­rad – åta­las

Hallands Nyheter - - Sverige -

GÖ­TE­BORG: En man i 40-års­ål­dern i Gö­te­borg åta­las för kopp­le­ri.

Man­nen har un­der minst ett och ett halvt år skött han­te­ring­en av kon­tak­ter med kun­der för en pro­sti­tu­e­rad kvin­na. Han har an­non­se­rat hen­nes tjäns­ter på nä­tet, ta­git emot be­ställ­ning­ar, för­med­lat väg­be­skriv­ning­ar till kun­der och ringt till den pro­sti­tu­e­ra­de kvin­nan för att för­var­na när sex­kö­pa­ren var på gång. Som er­sätt­ning har man­nen ta­git hand om om­kring hälf­ten av de peng­ar som kom­mit in. Man­nen er­kän­ner brot­tet.

– Han ser det som att han har hjälpt kvin­nan, sä­ger åkla­ga­ren Tho­mas Ahlstrand. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.