Bran­dat­ten­tat mot lä­gen­het i Mal­mö

Hallands Nyheter - - Sverige -

MAL­MÖ: En kvin­na i 65-års­ål­dern flyd­de ut på bal­kong­en när nå­gon för­sökt tän­da eld på hen­nes lä­gen­het i söd­ra Mal­mö ge­nom bre­vin­kas­tet, rap­por­te­rar fle­ra me­di­er. Kvin­nan för­des till sjuk­hus choc­kad, men ut­an fy­sis­ka ska­dor.

– På nå­got sätt har man lagt in någon­ting ge­nom bre­vin­kas­tet, okänt vad. Det har brun­nit och bli­vit ska­dor på in­si­dan och ut­si­dan av dör­ren, sä­ger Tom­my Bengts­son, vakt­ha­van­de be­fäl vid po­li­sen re­gi­on Syd, till Ex­pres­sen.

Lä­gen­het och trapp­hus fick luf­tas på brand­rök. Lar­met kom in till po­li­sen vid 00.20-ti­den nat­ten till mån­dag. Hän­del­sen ru­bri­ce­ras som mord­brand. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.