Många ström­lö­sa i storm i USA

Hallands Nyheter - - Världen -

USA: Om­kring 1,5 mil­jo­ner kun­der är ström­lö­sa på grund av en storm som dra­git in över de nord­öst­ra de­lar­na av USA. Det är ner­blåsta träd som ri­ver ner el­led­ning­ar­na. En­ligt kraft­fö­re­ta­gen kan det drö­ja da­gar in­nan ström­men är till­ba­ka. New Eng­land har fått ta emot den värs­ta smäl­len. I re­gi­o­nen har hund­ra­tals sko­lor stängt un­der mån­da­gen. Ock­så del­sta­ten Mai­ne är il­la drab­bad. Stor­men bör­ja­de rö­ra sig upp­åt längs öst­kus­ten i sön­dags, och har or­sa­kat pro­blem i Penn­syl­va­nia, New Jer­sey och New York. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.