Su­pe­ret­tan­klub­bar miss­tänks ha fix­at si­na eg­na mat­cher.

Hallands Nyheter - - Hallands Nyheter - TT

Var­bergs Bo­is fick hjälp av Vär­na­mo un­der mån­da­gen. Små­län­ning­ar­na be­seg­ra­de Norr­by som nu finns på kval­plats.

Norr­by ha­de chan­sen att skaf­fa sig en buf­fert på tre lag ned till kvalstrec­ket i su­pe­ret­tan i fot­boll. Så blev det in­te.

Borås andra­lag föll hem­ma mot Vär­na­mo, 2–3, och hal­ka­de ned på ne­ga­tiv kval­plats på säm­re mål­skill­nad än Gais. För­u­tom Gö­te­borgs­la­get har Norr­by tri­on Var­bergs Bo­is, Ge­f­le och Ör­gryte in­om nå­bart av­stånd in­för av­slut­ning­en bor­ta mot re­dan ned­flytt­nings­kla­ra Åtvi­da­berg på lör­dag.

Vär­na­mo var ste­get fö­re på mån­da­gen. Si­mon Nils­son gjor­de 1–0 i den 13:e mi­nu­ten, Oscar Jo­hans­son 2–1 i den 71:a och Fred­dy Winst mat­ch­avgö­ran­de 3–1 tolv mi­nu­ter se­na­re. Det be­ty­del­se­lö­sa mö­tet mel­lan Ös­ter och näs­ta års all­svens­ka lag Brom­ma­poj­kar­na slu­ta­de 0–0.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.