Nfl-la­get pro­te­ste­rar mot ägar­kom­men­tar

Hallands Nyheter - - Sport -

AM FOT­BOLL: Nfl-la­get Houston Tex­ans har ti­di­ga­re in­te pro­te­ste­rat mot po­lis­bru­ta­li­te­ten mot svar­ta ge­nom att gå ner på knä un­der den ame­ri­kans­ka na­tio­nalsång­en.

Men ef­ter ett ut­ta­lan­de av la­gets äga­re Bob Mcnair stod över hälf­ten av spe­lar­na på knä in­för mat­chen mot Se­att­le (38–41).

Trä­na­ren Bill O’bri­en ha­de ing­et emot pro­tes­ten.

– Jag äls­kar mi­na spe­la­re och stöd­jer dem till 100 pro­cent, sä­ger O’bri­en.

En­ligt ESPN ska Mcnair ha sagt att ”vi kan in­te lå­ta in­ter­ner­na le­da fäng­el­set” i sam­band med ett ägar­mö­te i NFL där pro­tes­ter­na dis­ku­te­ra­des. Mcnair har bett om ur­säkt för sin kom­men­tar, och har även träf­fat spe­lar­na.

– Det gick in­te så bra, sä­ger Houston­spe­la­ren Du­a­ne Brown.

Bild: FRANK PETERS

FÅR NY TRÄ­NA­RE. Lud­wig Au­gus­tins­son får hop­pas på stort för­tro­en­de även i fram­ti­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.