OR­DET ÄR FRITT:

Hallands Nyheter - - Sidan 1 -

”Att frå­ga en fir­ma som le­ver på fukt­ska­dor om ett bygg­tek­niskt ut­lå­tan­de är en vansk­lig me­tod för att få fram opar­tis­ka be­sluts­un­der­lag.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.