Fakta: Po­li­sens tips på hur man kan gö­ra för att vär­ja sig

Hallands Nyheter - - Falkenberg -

* 1. Kol­la om pri­set känns rim­ligt och in­te allt­för bil­ligt

* 2. Be­ta­la ge­nom de säk­ra be­tal­lös­ning­ar­na som vis­sa saj­ter er­bju­der.

* 3. Var för­sik­tig med att skic­ka ens en hand­pen­ning in­nan du fått va­ran.

* 4. Kon­trol­le­ra ge­nom att ringa per­so­nen för att se om det är den­ne som är an­non­sö­ren.

* 5. Be­ta­la hell­re li­te dy­ra­re om du har möj­lig­het att träf­fa för­säl­ja­ren och tes­ta va­ran än att be­ta­la bil­ligt och in­te ve­ta vad du får, om du ens får det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.