Fakta: E-sport

Hallands Nyheter - - Falkenberg -

E-sport är en för­kort­ning på elektro­nisk sport som är ett sam­lings­be­grepp. Folk täv­lar i oli­ka da­ta­spel. Sve­ri­ge har 125 hel­tids­proffs som le­ver på spor­ten.

* Or­det e-sport kom med i 2013 års lis­ta över ny­ord från språkrå­det.

* Täv­ling­ar: I Dream­hack, värl­dens störs­ta Lan-träff får den som vin­ner 100 000 kro­nor.

* När Af­ton­bla­det li­ve­sän­de från Dream­hack år 2011 slog de re­kor­det för tit­tar­siff­ror. Det ti­di­ga­re re­kor­det var från prin­ses­san Victo­ri­as och prins Da­ni­els bröl­lop år 2010.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.