Li­te om: Da­ni­el Sjö­lin

Hallands Nyheter - - Livets gång -

* Fyl­ler: 40 år den 31 ok­to­ber. * Bor: I Brom­ma. * Fa­milj: Hu­strun Ma­ria och bar­nen Sig­ne, 11, El­sa, 8, och Ivar, 4 år. * Gör: För­fat­ta­re, pro­gram­le­da­re och re­dak­tör på SVT:S Kul­tur­ny­he­ter­na, fri­lan­sa­re och mo­de­ra­tor. * Om att fyl­la 40: ”Sorg­ligt, men in­te över­ras­kan­de. Jag har för­stått att det är hit­åt det bar­kar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.