Krig är dumt

Hallands Nyheter - - Ordet är fritt -

POLITIK. Vi tyc­ker att krig är dumt för att oskyl­di­ga män­ni­skor dör. Det kos­tar väl­digt myc­ket peng­ar att gö­ra va­pen och bom­ber. Vi an­ser ock­så att krig är onö­digt för att det för­stör bygg­na­der, hus, sko­lor. Det blir även för­gift­ning­ar i luf­ten, då bå­de djur och män­ni­skor dör.

Allt­så, lägg peng­ar­na på att hjäl­pa folk som li­der i vär­den i stäl­let för att gö­ra bom­ber!

Den­zel, Fritz, Mar­tin

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.