Man häk­tad för kvin­no­frids­brott

Hallands Nyheter - - Varberg -

VAR­BERG: En man i 50-års­ål­dern från Falkenberg har häk­tats för grov kvin­no­fridskränk­ning vid Varbergs tings­rätt. En­ligt häkt­nings­fram­stäl­lan har brot­tet på­gått i ett år men åkla­ga­re Klas Lund­gren kan in­te kom­men­te­ra ären­det när­ma­re.

– Han har häk­tats för grov kvin­no­fridskränk­ning och för­ne­kar brott. Öv­ri­ga upp­gif­ter kan jag in­te sä­ga nå­got om och det är en för­un­der­sök­nings­le­da­re från po­li­sen som hål­ler i ären­det nu.

En­ligt häkt­nings­fram­stäl­lan har brot­tet ägt rum bå­de i Falkenberg och Varbergs kom­mun.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.