In­brotts­tjuv skräm­des iväg

Hallands Nyheter - - Varberg -

VAR­BERG: En vil­laä­ga­re som bor på väst­ra si­dan av Band­holtzga­tan upp­täck­te un­der nat­ten till tors­da­gen att nå­gon ro­ta­de runt i en bil som stod i man­nens car­port.

– Då ro­par jag: ”vad hål­ler du på med?” och då hop­par han ur bi­len och mum­lar nå­got på eng­els­ka tror jag, sä­ger vil­laä­ga­ren (som vill va­ra ano­nym).

Han sä­ger att gär­nings­man­nen in­te var ag­gres­siv och läm­na­de se­dan car­por­ten och för­svann. Po­li­sen med­de­la­de un­der tors­da­gen att det än­nu in­te finns nå­gon gri­pen för in­brot­tet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.