Bad Gas­te­in – Res 2 be­ta­la för 1!

Hallands Nyheter - - Månadens väder -

Som­ma­ren i Al­per­na ger dig de mesta stor­slag­na vy­er, fan­tas­tis­ka matupp­le­vel­ser och en upp­sjö av ak­ti­vi­te­ter. Svens­kar­nas ab­so­lu­ta fa­vo­rit är Bad Gas­te­in, känt för sin vack­ra na­tur, fi­na vand­ring­ar, topp­mo­der­na ho­tell och var­ma käl­lor. Med Nyt­ta & Nö­je re­ser du för en­dast 6 495 kr /pers (ord pris 12 990 kr/pers). Avre­sa 26 maj el­ler 9 ju­ni. In­klu­si­ve flyg t/r från Gö­te­borg, sju nät­ter och stor fru­kost­buffé, fem da­gars vand­ring med fem my­si­ga lun­cher på ber­get samt re­se­le­dar­ser­vice. Gäl­ler till 31 maj. Först till kvarn – be­grän­sat an­tal plat­ser!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.