Upp­lev Öi­ja­red – en egen värld!

Hallands Nyheter - - Månadens väder -

På en na­tur­skön halvö, 30 min från Gö­te­borg lig­ger Öi­ja­red, Sve­ri­ges störs­ta gol­fan­lägg­ning med tre 18-håls­ba­nor och en världs­u­nik topp­mo­dern golfstu­dio. Du gör förs­ta ut­slag från klubb­hu­sets gräs­be­kläd­da tak. Re­stau­rang med mat­gläd­je och stäm­ning i fo­kus, uni­ka ho­tell­rum för sto­ra el­ler små säll­skap. Re­lax­av­del­ning med gym, pool och ba­stu. En kom­plett och vac­ker kon­fe­rens­an­lägg­ning. En­dast 1 495 kr för 2 per­so­ner (ord pris 2 200 kr). I pri­set in­går lo­gi i dub­bel­rum, fru­kost­buffé samt en gre­en­fee till Nya- el­ler Park­ba­nan. Gäl­ler al­la da­gar ju­ni – au­gusti.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.