LIL­LA SPELSKOLAN

Det här är V75

Hallands Nyheter - - Sport -

FUNNITS SE­DAN 1993 V75 lan­se­ra­des 1993. Spe­let går ut på att man ska tip­pa vin­na­ren i sju lopp. Det är van­li­gen lopp 4–10 på den ak­tu­el­la ba­nan som ut­gör de sju V75-av­del­ning­ar­na. Om man lyc­kas pric­ka in sju, sex el­ler fem rätt kan det bli peng­ar till­ba­ka. Ut­del­ning­en pre­sen­te­ras på ATG:S hem­si­da.

SPELSTOPP 16.20 Start­ti­den på V75 är van­li­gen lör­da­gar kloc­kan 16.20, men ex­tra V75-om­gång­ar på and­ra da­gar och start­ti­der fö­re­kom­mer. Vil­ka häs­tar som kom­mer att täv­la på V75 pre­sen­te­ras van­li­gen sex da­gar in­nan start.

OLI­KA DIVISIONER V75lop­pen är upp­de­la­de i oli­ka divisioner för att häs­tar av sam­ma ka­li­ber ska mö­tas. Det hand­lar om klass II (för häs­tar som tjä­nat max 200 000 kro­nor i pris­peng­ar), klass I (max 400 000 kr), brons­di­vi­sio­nen (max 800 000 kr), sil­ver­di­vi­sio­nen (max 1 500 000 kr) och guld­di­vi­sio­nen (de all­ra bäs­ta häs­tar­na).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.