Fart­fest att vän­ta i Gäv­le

Hallands Nyheter - - Sport -

JEN­NI­FER TILLMAN TRAVKUSK (V75-3) är jät­te­fin, han är snabb ut och bör kom­ma till spets. Där blir han in­te lätt att slå.

Chan­til­ly (V75-3) har fi­na far­tre­sur­ser och hon ska åter gå bar­fo­ta, det är spän­nan­de. Hon ska strec­kas. He­a­vy Sound (V75-6) tyc­ker jag är ett gi­vet mot­bud mot fa­vo­ri­ten. Han såg rik­tigt bra ut se­nast. Det blir pas­san­de hårt tem­po.

Det blir en fart­fest i V75-6 där många av del­ta­gar­na har lad­dat för att kva­la in till Elit­lop­pet. Det­ta lopp bru­kar bli rik­tigt spän­nan­de och jag tyc­ker det är det bäs­ta och mest mo­ti­ve­ran­de av lop­pen som är di­rekt­kva­li­fi­ce­ran­de till Elit­lop­pet. V75-1: V75-2: V75-3: V75-4: V75-5: V75-6: 3 It’s Show­ti­me Zaz 2, 3, 4, 5, 7, 10, 13, 15. 3 Glo­bal Un­pro­tec­ted. Al­la 15 1, 4, 5, 8. 3, 9. V75-7: 2, 3, 8. 2880 ra­der/1440 kr V75 på Gäv­le vec­kan fö­re Elit­lop­pet är en tra­di­tion och det är även tra­di­tion att det blir fart­fest på Gäv­les snab­ba ba­na. Vik­ti­gas­te lop­pet är V75-6 där vin­na­ren är di­rek­tin­bju­den till Elit­lop­pet. Co­me­bac­kan­de Twis­ter Bi är bäs­ta häs­ten och han har bra chans men tvek­samt om han star­tar i Elit­lop­pet. Mest spän­nan­de att tip­pa var V75-4, kall­blods­lop­pet. Där fick man verk­li­gen job­ba in­nan ran­ken satt. I någ­ra lopp är det ojäm­na fält, som V75-5 till ex­em­pel. Det är li­te trå­kigt. Per-an­ders Jo­hans­son per-an­ders.jo­hans­son@tt.se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.