Seg­li­vad: John Ram­bo

Hallands Nyheter - - Kultur -

Den ut­skäll­da förs­ta Ram­bo­fil­men First blood tyc­ker jag är en av de bätt­re ame­ri­kans­ka ac­tionrul­lar­na från 1980-ta­let, me­dan de tre upp­föl­jar­na in­te var myc­ket att skri­va hem om. Av Ram­bo 4 (2008) minns jag in­te så värst myc­ket mer än att fil­mens våld var sa­dis­tiskt och att slu­tet kän­des väl­digt de­fi­ni­tivt. Nu har 71-åri­ge Syl­ve­s­ter Stal­lo­ne be­stämt sig för att spe­la Ram­bo en fem­te gång. Ac­tionhjäl­tar­na blir äld­re och äld­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.