Fakta: Över 100 år

Hallands Nyheter - - Nyheter -

* Re­dan 1914 in­rät­ta­des ett re­ge­mentsmu­se­um i ett li­tet sol­dat­torp in­till Lan­da­la­sjön på Galg­ber­get.

* På 1990-ta­let flyt­ta­des sam­ling­en till re­ge­men­tets­sjuk­hu­set – in­klu­si­ve en ut­ställ­ning om Ru­dolf Pe­ters­sons se­ri­e­fi­gur 91:an Karls­son, som ut­går från hans tid som värn­plik­tig på Hal­lands re­ge­men­te I16.

* 2007 in­vig­des det nu­va­ran­de Gar­ni­sons- och Luft­värnsmu­se­et i sol­dat­hem­met in­till Lv6.

* Luft­värns­sam­ling­en vid Skedalahed stod ur­sprung­li­gen på ett mu­se­um på Lv4 i Ystad, men flyt­ta­des till Halm­stad runt mil­len­ni­e­skif­tet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.