Även djur har rätt till vär­dig död

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

KÄLLSJÖ. Vår äls­ka­de katt Balt­ha­zar blev påkörd ut­an­för vår tomt i Käll­sjö­bark­hult. Han ha­de hals­band med al­la vå­ra kon­takt­upp­gif­ter så den som kör­de på ho­nom ha­de al­la möj­lig­he­ter att kon­tak­ta oss. Istäl­let så fick han li­da onö­digt många tim­mar in­nan vi änt­li­gen fann ho­nom och kun­de ta ho­nom till en ve­te­ri­när. Ty­värr gick hans liv in­te att räd­da! Att en olyc­ka kan hän­da har vi full för­stå­el­se för men man mås­te ta an­svar för vad man gjort. Det­ta gäl­ler oav­sett om det är ett hus­djur el­ler vilt le­van­de djur för att för­hind­ra onö­digt li­dan­de.

An­ders & Inga-lill Hil­lertz

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.