Man blev rå­nad ut­an­för bosta­den

Hallands Nyheter - - Varberg -

VAR­BERG: En man blev rå­nad av tre män ut­an­för sin bo­stad på Sör­se. Hän­del­sen in­träf­fa­de vid halv ett-ti­den på nat­ten mot ons­da­gen pre­cis när man­nen skul­le gå in i sin bo­stad. Man­nen blev ho­tad och ifrån­tving­ad ett par tu­sen kro­nor. Rå­nar­na läm­na­de plat­sen i en bil.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.