Ma­la­ri­a­smit­tad han­te­ra­des fel

Hallands Nyheter - - Varberg -

VARBERG: En pa­ti­ent sök­te vård på akut­mot­tag­ning­en i Varberg med symp­tom som tyd­de på ma­la­ria och sa själv att hen miss­tänk­te sjuk­do­men. Än­då hän­vi­sa­des pa­ti­en­ten till sin vård­cen­tral för prov­tag­ning.

–Vård­cen­tra­len ha­de in­te möj­lig­het att ta pro­ver di­rekt och in­nan det gjor­des hann pa­ti­en­ten för­säm­ras och kom till sjuk­hu­set i Halm­stad, sä­ger Son­ny Eder­berg, che­flä­ka­re Hal­lands sjuk­hus.

Där fick pa­ti­en­ten be­hand­ling för ma­la­ria, och till­frisk­na­de. Hän­del­sen har an­mälts till IVO en­ligt lex Ma­ria.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.