Man åta­las för grov ratt­fyl­la och smit­ning

Hallands Nyheter - - Varberg -

VARBERG: Hän­del­sen ska ha in­träf­fat den 30 april på E6 i höjd med Björ­käng ut­an­för Varberg. Man­nen, som är i 40-års­ål­dern, ska då ha kört bil med minst 2,17 pro­mil­le al­ko­hol i blo­det och kroc­kat med en an­nan per­son­bil. Ef­ter kol­li­sio­nen ska han ha läm­nat plat­sen ut­an att ta kon­takt med fö­ra­ren i den and­ra bi­len.

Han åta­las nu för grovt ratt­fyl­le­ri och smit­ning från tra­fi­ko­lycks­plats. Han har er­känt smit­ning­en men ne­kar till grovt ratt­fyl­le­ri. Den be­vis­ning som finns består bland an­nat av för­hör med vitt­nen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.