Många hjärt­star­ta­re onö­digt svå­ra att hit­ta

Hallands Nyheter - - Sverige -

SVE­RI­GE: Många hjärt­star­ta­re, två tred­je­de­lar av be­stån­det i Sve­ri­ge, är svå­ra att hit­ta när de be­hövs. Or­sa­ken är att de in­te finns med i hjärt­star­tar­re­gist­ret. – Det är först när hjärt­star­tar­na blir re­gi­stre­ra­de som de blir syn­li­ga bå­de för all­män­he­ten, men in­te minst för larm­cen­tra­ler­na, sä­ger Jacob Hol­len­berg, chef för hjärt­stopps­cent­rum vid Ka­ro­lins­ka In­sti­tu­tet. Han an­ser att fler ska se till att re­gi­stre­ra si­na ap­pa­ra­ter. – Po­ten­ti­a­len att räd­da fler är väl­digt stor. (TT)

Bild: HENRIK HOLMBERG /TT/ARKIV

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.