Oväd­ret Mi­chael har or­sa­kat stor för­öd­el­se

Hallands Nyheter - - Världen -

USA: Vin­dar­na har moj­nat till un­der storm­styr­ka, men reg­net vrä­ker ner över om­rå­den i North Ca­ro­li­na och Vir­gi­nia. Vir­gi­nia har ut­ro­pat nöd­till­stånd in­för be­fa­ra­de över­sväm­ning­ar.

Drygt tio döds­fall i Cen­tra­la­me­ri­ka och sju i USA skylls på or­ka­nen.

När Mi­chael nåd­de nord­väst­ra Flo­ri­da ti­di­ga­re i vec­kan var det som den tred­je el­ler fjär­de star­kas­te – be­ro­en­de på vil­ket mått man an­vän­der – or­ka­nen på fast­lan­det i lan­dets histo­ria.

Många sam­häl­len var så to­talt eva­ku­e­ra­de att för­öd­el­sens om­fatt­ning in­te rik­tigt har fram­gått, men nu kom­mer allt­fler bil­der. (TT)

Bild:tt

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.