Barn­pro­duk­ter var far­li­ga

Hallands Nyheter - - Konsument -

E-HAN­DEL: Fins­ka Sä­ker­hets- och ke­mi­ka­li­e­ver­ket har tes­tat 32 pro­duk­ter av oli­ka slag från de po­pu­lä­ra e-han­dels­saj­ter­na Wish, Ali­ex­x­press och Ebay. Samt­li­ga va­ror be­ställ­des från län­der ut­an­för EU och var där­med in­te kon­trol­le­ra­de i lin­je med EU:S sä­ker­hets­krav. Av 17 pro­duk­ter av­sed­da för barn, ex­em­pel­vis nap­par och lek­sa­ker, be­döm­des samt­li­ga som far­li­ga. Fem av sex mo­bil­te­le­fon­lad­da­re gav stö­tar el­ler var brand­far­li­ga. Skön­hets­pro­duk­ter­na sak­na­de of­ta in­ne­hålls­för­teck­ning, el­ler så in­ne­höll de in­te vad som ut­lo­vats.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.