Klas­si­kern är bäs­ta allt-i-ett-da­torn

Hallands Nyheter - - Konsument -

TEST: Pc för al­la har tes­tat sex allt-i-ett-da­to­rer, allt­så ma­ski­ner som mest ser ut som en skärm, med själ­va da­torn in­byggd på bak­si­dan el­ler i fo­ten. Det vi­sa­de sig att gam­mal är äldst: Apples Imac, som lan­se­ra­des förs­ta gång­en för 20 år se­dan, blev ut­sedd till Bäst i test. Den var med en prislapp på 15 000 kro­nor klart dy­rast, men ha­de de­sign och kva­li­tet i ”topp­klass”. Asus Zen A10 för 11 500 kro­nor fick ut­mär­kel­sen Bra val och an­sågs pris­värd, bland an­nat tack va­re sta­bil pre­stan­da och snygg de­sign.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.