Väl­kom­men Vi­o­la!

Hallands Nyheter - - Livets Gång -

Grat­tis Hanna och Joc­ke till er lil­la Vi­o­la som nu har fö­del­se­dag den 25 sep­tem­ber! Vi öns­kar er all lyc­ka! Många kra­mar från mos­ter, ku­si­ner­na Mil­lie och Mal­va. Fi­rar Lör­da­gen den 20 okt mel­lan kl 14:00-17:00 i Rolfstorps för­sam­lings­hem. Väl­kom­na!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.